• 2015 m. sausio 27 d., Vilnius

  KONFERENCIJA Efektyvus transporto vadybininko, ekspeditoriaus darbas. Kaip sukurti lengvesnį gyvenimą savo klientams, partneriams ir sau?

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. sausio 29 d., Vilnius

  Atliekų tvarkymas. TIPK, taršos leidimai – aktualijos, naujienos 2015 m.

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 10 d., Kaunas

  Biokuro apskaitos taisyklių pakeitimai ir naujienos 2015 m.

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 12 d., Vilnius

  Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. Aktualūs klausimai. Problematika

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 19 d., Vilnius

  KONFERENCIJA Kontroliuojančių institucijų veiklos teisėtumas. Korupcijos rizikos valdymas

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 20 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 24 d., Vilnius

  Inovatyvūs sprendimai tiltų ir kitų su tiltais susijusių statinių statyboje

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 26 d., Vilnius

  Tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)“ taikymas įmonių laboratorijose

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. vasario 27 d., Vilnius

  Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. kovo 03 d., Vilnius

  Statybą reglamentuojantys teisės aktai. Paskutiniai ir numatomi pasikeitimai 2015 metais

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. kovo 04 d., Kaunas

  Statybą reglamentuojantys teisės aktai. Paskutiniai ir numatomi pasikeitimai 2015 metais

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. kovo 10 d., Vilnius

  Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai

  Skaityti plačiau

 • 2015 m. kovo 26 d., Vilnius

  FIDIC sutarčių sąlygų taikymas ES finansuojamų projektų 2014-2020 metų programoje

  Skaityti plačiau

Naujausi mokymai

Naujienos

Partneriai