11
Bal.
2018
Registruotis

Asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje. Duomenų apsaugos ypatumai, pagrindinės naujovės bei GDPR įgyvendinimas.

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbučio "Panorama" konferencijų centras.

08:30 - 15:00

6 akad. val.

Seminaro metu bus aptariamos pagrindinės asmens duomenų apsaugos rizikos sveikatos priežiūros sektoriuje ir kaip jas sumažinti. Sužinosite, kaip užtikrinti teisėtą asmens duomenų tvarkymą bei duomenų saugumą. Seminare analizuosite dažniausiai pasitaikančius incidentus ir priemones jiems išvengti. Taip pat susipažinsite su sankcijų už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą taikymo ypatumais.

Programa

08:30 - 09:00

Registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

Pagrindiniai principai ir reikalavimai, taikomi sveikatos duomenų tvarkymui.

  • Asmens duomenų apsaugos sveikatos priežiūros įstaigose ypatumai, egzistuojančios problemos.
  • E-sveikatos duomenų tvarkymas ir apsauga. Asmens duomenų tvarkymo centrinėje e-sveikatos sistemoje ypatumai.
  • Duomenų subjektų teisės tvarkant sveikatos duomenis. Gerosios ir blogosios praktikos, atvejų analizė.

10:30 - 10:45

Kavos pertaukėlė.

10:45 - 12:15

Asmens identifikavimo svarba užtikrinant duomenų apie asmens sveikatą apsaugą ir saugumą.

  • Dažniausiai pasitaikantys incidentai, priemonės jiems išvengti.
  • Informacijos apie pacientą konfidencialumas ir teikimas tretiesiems asmenims.
  • Reikalavimai organizacinėms-techninėms saugumo priemonėms, tvarkant sveikatos duomenis.

12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 15:00

ES duomenų apsaugos reglamento (GDPR) nuostatos dėl asmens sveikatos duomenų tvarkymo.

  • GDPR, pagrindinės naujovės ir įgyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Atitikties auditas.
  • Sankcijos už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą. 
  • Sankcijų taikymo ypatumai.

Lektorius dr. Darius Štitilis, Mykolo Romerio universiteto profesorius, magistro studijų programos „Kibernetinio saugumo valdymas“ vadovas, turintis ilgametę praktinio darbo patirtį tarptautinėse advokatų kontorose bei tarptautinėse verslo įmonėse. Dr. Darius Štitilis taip pat konsultuoja asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo klausimais, atlieka auditus (dpssolutions.eu). Lektorius yra vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) atsakingas redaktorius ir bendraautorius, mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautorius, Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelio (2017) bendraautorius, taip pat publikavęs beveik 50 mokslo publikacijų Lietuvos ir tarptautiniuose pripažintuose mokslo leidiniuose.

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai