21
Lap.
2018
Registruotis

Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų igyvendinimas sveikatos priežiūros įstaigose: vidiniai ir išoriniai dokumentai, didžiausios rizikos, probleminių atvejų analizė

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel“ konferencijų centre.

09:30 - 15:30

6 akad. val.

Spalio 25 d. bus pusmetis kaip taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Tačiau gana didelė dalis sveikatos priežiūros įstaigų nėra pilnai įgyvendinusios šio reglamento arba net nepradėjo to daryti. O tiems sveikatos duomenų valdytojams ar tvarkytojams, kurie bando įgyvendinti, vis dar kyla daug klausimų bei neaiškių situacijų. Tad šis seminaras skirtas aptarti pagrindinius reikalavimus, besiformuojančią praktiką, kylančias problemas bei konkrečius būdus ir priemones, kurios padeda užtikrinti BDAR reikalavimų laikymąsi.

Taip pat seminaro metu bus aptariamos naujos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijos asmens duomenų tvarkymui, kurios paskelbtos jau pradėjus taikyti BDAR.

Programa

09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Asmens duomenų apsaugos sveikatos priežiūros įstaigose ypatumai, egzistuojančios problemos. Pagrindiniai principai ir reikalavimai, taikomi sveikatos duomenų tvarkymui.

Kaip praktikoje užtikrinti pagrindinių BDAR principų, atitikties laikymąsi sveikatos priežiūros sektoriuje?

  • Kokiais atvejais kyla didžiausios rizikos ir kokios klaidos daromos? Į ką neatkreipiamas dėmesys? Praktiniai pavyzdžiai.
  • Pritaikytosios duomenų apsaugos principas – kaip užtikrinti šio principo laikymąsi praktinėje veikloje? Pavyzdžiai ir rekomendacijos.
  • Egzistuojančios programinės įrangos, skirtos atitikčiai užtikrinti, esminių funkcijų pristatymas.

Asmens duomenų tvarkymo centrinėje e-sveikatos sistemoje ypatumai.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:15

Kokie pagrindiniai vidiniai ir išoriniai dokumentai, įgyvendinant BDAR?

  • Praktinės rekomendacijos dokumentų turiniui. Pavyzdžių analizė.
  • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai ir rekomendacijos tokių įrašų pildymui. Dažniausiai daromos klaidos.

Duomenų subjektų teisės tvarkant sveikatos duomenis ir jų įgyvendinimas. Besiformuojanti praktika. Atvejų analizė. Asmens identifikavimo svarba.

Informacijos apie pacientą konfidencialumas ir teikimas tretiesiems asmenims. 

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip pasitvirtinti tinkamą procedūrą ir teisingai atlikti tokį vertinimą?

14:15 - 14:30

Kavos pertraukėlė.

14:30 - 15:30

Duomenų apsaugos pareigūnas: kaip užtikrinti šios funkcijos optimalų vykdymą praktikoje?

Kiti klausimai tvarkant asmens duomenis: tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas ir pan. Praktiniai patarimai.

Reikalavimai organizacinėms-techninėms saugumo priemonėms, tvarkant sveikatos duomenis.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai. Kada ir apie kokius pažeidimus pranešti? Kitos reikalaujamos procedūros. Pažeidimų registras, jo formos.

Kaina

Kaina:

119 Eur.  vienam dalyviui.

Kaina*:

*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 30 d.

Kaina**:

**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių
iš tos pačios įstaigos.

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:

Turite klausimų?

  • +370 600 17825

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 16 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 5 2639248 arba el. paštu: info@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

UAB „AVGO Group“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2.

Kiti mokymai