22
Lap.
2017
Registruotis

Darbo santykių reguliavimo naujovės gamybos įmonėse: darbo sutarčių sudarymas, darbo laiko organizavimas, apmokėjimo teisinis reglamentavimas.

Miško g. 11, Kaunas

Viešbučio "Europa Royale" Kaunas konferencijų centras

09:00 - 14:50

5 akad. val.

Programa

09:00 - 09:30

Registracija

09:30 - 10:15

Darbo santykių ypatumai gamybos įmonėse.

Darbo organizavimo ir lokalinio reglamentavimo specifika:

  • Naujame Darbo kodekse įtvirtinti darbo teisės principai;
  • Darbdaviui privalomos procedūros.

10:15 - 11:00

Darbo sutarčių sudarymas, turinys ir sąlygos.

Galimybės lanksčiai organizuoti darbą.

11:00 - 11:20

Kavos pertraukėlė

11:20 - 12:00

Darbo laiko teisinis reguliavimas ir ypatumai gamybos sektoriuje:

  • Suminė darbo laiko apskaita;
  • Lankstus, pertraukiamas ir individualus darbo režimai;
  • Darbas naktį ir budėjimas.

12:00 - 12:45

Poilsio laikas, atostogos, nemokamos atostogos, leidimas neatvykti į darbą.

Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas:

  • Sistema;
  • Darbo apmokėjimas darbuotojui budint, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

12:45 - 13:45

Pietūs

13:45 - 14:30


Darbuotojo ir darbdavio atsakomybė.

Darbo tarybų veiklos teisiniai pagrindai ir specifika gamybos įmonėse:

  • Dalyvavimas informavimo ir konsultavimo procedūrose.

14:30 - 14:50

Klausimai, diskusijos.

Lektorius advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje iLAW V.Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Įtakingi teisės žinynai Chambers Europe ir Legal500 įtraukia dr. Vilių Mačiulaitį į geriausių darbo teisės advokatų sąrašą Lietuvoje.
Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis - nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija.
Dr. Vilius Mačiulaitis taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V.Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse.

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai