08
Lap.
2017
Registruotis

Kibernetinis saugumas viešajame sektoriuje. Aktualiausios kibernetinės grėsmės, problemos, praktinis ES Tinklų ir informacijos saugumo direktyvos įgyvendinimas.

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbučio "Panorama" konferencijų centras

09:00 - 15:30

6 akad. val.

2018 m. gegužės mėn. įsigalioja ES Tinklų ir informacijos direktyva. Perkėlus direktyvą į nacionalinės teisės aktus, viešajam sektoriui atsiranda prievolė vykdyti naujus organizacinius bei techninius reikalavimus kibernetiniam saugumui užtikrinti.
Seminaro metu aptarsime, kaip tinkamai įgyvendinti kibernetinio saugumo reikalavimus (kaip organizuoti kibernetinį saugumą, kaip užtikrinti pranešimą apie kibernetinius incidentus net kelioms institucijoms, ką skirti kibernetinio saugumo vaduvu). Dalyviai sužinos, kokios priemonės reikalingos bei kokia atsakomybė bus taikoma už reikalavimų nevykdymą.

Programa

09:00 - 09:30

Registracija.

09:30 - 11:00

 • Dabartinė situacija viešajame sektoriuje užtikrinant kibernetinį saugumą. Aktualiausios kibernetinės grėsmės, kylančios problemos ir silpnosios vietos.
 • Strateginiai ES dokumentai, formuojantys politiką Kibernetinio saugumo srityje. Pagrindinės politikos kryptys.
 • ES Tinklų ir informacijos saugumo direktyva (turi būti perkelta į Lietuvos Respublikos teisę iki 2018 m. gegužės 9 d.). Numatoma direktyvos įtaka viešajam sektoriui. Direktyvos perkėlimo niuansai.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 12:30

 • Lietuvos kibernetinio saugumo reguliavimo sistema. 
 • Kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos reguliavimas, šio reguliavimo santykis ir poveikis viešajam sektoriui. 
 • Kibernetinio saugumo įstatymas. Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra. 
 • Įstatymo įpareigojimai viešojo administravimo subjektams.

12:30 - 13:30

Pietūs.

13:30 - 14:30

 • Pagrindiniai įpareigojimai techninėms ir organizacinėms priemonėms, taikomi viešojo administravimo subjektams.
 • Pareigos viešojo administravimo subjektams pagal Nacionalinį kibernetinio saugumo valdymo planą.
 • Pranešimas apie kibernetinį incidentą: tvarka ir terminai. 

14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 15:30

 • Kibernetinio saugumo vadovas. Pareigos, funkcijos ir veiklos praktiniai aspektai. Santykis su saugos įgaliotiniu.
 • Atsakomybė už kibernetinio saugumo reikalavimų nevykdymą.
 • Pagrindiniai vidiniai dokumentai, kurių reikalaujama pagal lydimuosius teisės aktus kibernetinio saugumo srityje. Privalomos tokių dokumentų noustatos.
 • Kibernetinio saugumo programinė įranga, skirta kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui.

Lektorius dr. Darius Štitilis, Mykolo Romerio universiteto profesorius, magistro studijų programos „Kibernetinio saugumo valdymas“ vadovas, turintis ilgametę praktinio darbo patirtį tarptautinėse advokatų kontorose bei tarptautinėse verslo įmonėse. Dr. Darius Štitilis taip pat konsultuoja asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo klausimais, atlieka auditus (dpssolutions.eu). Lektorius yra vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) atsakingas redaktorius ir bendraautorius, mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautorius, Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelio (2017) bendraautorius, taip pat publikavęs beveik 50 mokslo publikacijų Lietuvos ir tarptautiniuose pripažintuose mokslo leidiniuose.

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai