14
Bir.
2017
Registruotis

Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas. Aktualiausi praktiniai aspektai.

Margio kranto g. 2, Penkininkų k., Trakai

Poilsio kompleksas "Margio krantas"

08:30 - 17:00

7 akad. val.

Nuo 2017 m. liepos mėn.1 d. įsigalioja naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas.

Seminare pateiksime išsamią informaciją apie esminius įstatymo pasikeitimus bei praktinį jų taikymą. Dalyviai sužinos kaip tinkamai pasiruošti viešųjų pirkimų organizavimui, įgys žinių, kaip tinkamai vertinti pasiūlymus. Taip pat bus supažindinti su naujais pirkimo būdais ir jų taikymu.

Programa

08:30 - 09:00

Registracija

09:00 - 10:30

Pasirengimas viešajam pirkimui ir jo sąlygų rengimas:

 • Skaidrios ir lygiateisiškumo principą užtikrinančios konsultacijos su rinka;
 • Tinkamas interesų konflikto aprašymas ir korupcijos prevencija;
 • Pareigos skaidyti pirkimo objektą į atskiras dalis;
 • Įgyvendinimas ir kelių objektų įsigijimo vienu pirkimu sąlygos;
 • Socialinę integraciją, aplinkosaugą ir inovacijas skatinančių kriterijų taikymas;
 • Pirkimas pagal funkcinę specifikaciją;
 • Riboto konkurso ir skeliamų derybų taikymo atvejai ir sąlygos.

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė

10:45 - 12:00

Viešojo pirkimo sutartis:

 • Platesnės pirkimo sutarčių keitimo galimybės, dėl papildomo poreikio ar nenumatytų aplinkybių;
 • Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais;
 • Sąskaitų pateikimas per informacinę sistemą E.sąskaita;
 • Kiti probleminiai aspektai.

12:00 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:45

Pasiūlymų vertinimas:

 • Nepriimtinas ir netinkamas pasiūlymas;
 • Išplėsti tiekėjų pašalinimo iš viešojo pirkimo pagrindai: interesų konfliktas, netinkamai įvykdyta viešojo pirkimo sutartis, konkurenciją varžantys susitarimai ir „įtikinamų duomenų“ kriterijaus taikymas;
 • Ar taikyti ir kaip taikyti gyvavimo ciklo sąnaudų principą;
 • Pasiūlymų vertinimas pagal sąnaudų ir kokybės santykį;
 • Bankrutuojančių ar restruktūrizuojamų tiekėjų pasiūlymų vertinimas;
 • Kada atmesti pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos;
 • ES bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas.

Procedūriniai aspektai ir atsakomybė:

 • Trumpesni terminai;
 • Konfidencialios informacijos samprata;
 • Institucijos vadovo ir pirkimo komisijos atsakomybė.

14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė

15:00 - 16:30

Nauji pirkimo būdai ir jų taikymas:

 • Inovatyvūs pirkimai;
 • Inovacijų partnerystės;
 • Ikiprekybiniai pirkimai;
 • Kokie šių pirkimų skirtumai ir įgyvendinimo sąlygos;


Vidaus sandoriai:

 • Sudarymo tikslingumas;
 • Sudarymo sąlygos ir rizika.

16:30 - 17:00

Klausimai, diskusijos.

Lektorius Dr. Feliksas Miliutis yra vienas pagrindinių viešųjų pirkimų bei energetikos ir infrastruktūros projektų praktikos grupių teisininkų. Per savo 7 metų darbo GLIMSTEDT praktiką dalyvavo įgyvendinant svarbiausius energetikos ir infrastruktūros projektus bei teikė teisines konsultacijas viešiesiems ir privatiesiems subjektams įvairiais viešųjų pirkimų, viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP), , konkurencijos teisės, ES teisinio reguliavimo bei kitais Europos Sąjungos teisės klausimai.
Dr. Feliksas Miliutis turi išskirtinės patirties atliekant perkančiųjų organizacijų vykdytų pagrindinių viešųjų pirkimų auditą, rengiant sudėtingų viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimo viešojo pirkimo dokumentus bei konsultuojant perkančiąsias organizacijas ir privačius subjektus įvairiais viešojo pirkimo vykdymo klausimais bei atstovaujant šių subjektų interesams Viešųjų pirkimų tarnyboje ir teismuose. Dr. Feliksas Miliutis taip pat yra dalyvavęs viešųjų pirkimų teisinės aplinkos gerinimo iniciatyvose.

Kaina

Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Registruotis

Įmonės informacija

Dalyvio informacija

Komentarai

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai