25
Bal.
2018
Registruotis

Pacientų teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą, paslaugų kontrolė, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, ASPĮ pareigos ir atsakomybė.

T. Ševčenkos g. 16, Vilnius

Viešbutis "Corner"

09:30 - 15:15

6 akad. val.

Programa

09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

I dalis :

Pirmoje seminaro dalyje aptarsime įstatymu reglamentuotas pacientų teises (kokybiškų paslaugų sąvoka, informacijos gavimas, informuoto paciento sutikimas, paciento atstovas, teisė skųstis ir kt.), įstaigoms privalomas tvarkas, susijusias su pacientų teisėmis bei būtinas kokybiškų paslaugų teikimui, pacientų pareigas.
Bus nagrinėjami ir kiti Sveikatos priežiūros įstaigoms aktualūs klausimai: asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolė, Akreditavimo tarnybos atliekami sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimai, pacientų skundų nagrinėjimas, reikalavimai atliekant prieinamumo ir kokybės patikrinimus, dažniausiai pasitaikantys teisės aktų pažeidimai, taikomos kontrolės priemonės ir sankcijos, praktinių pavyzdžių aptarimas.

  • Pacientų teisių ir pareigų reglamentavimas Lietuvoje;
  • Pacientų teisės ir pareigos;
  • Informuoto paciento sutikimas;
  • Minimalūs asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimai;
  • Akreditavimo tarnybos atliekami asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės patikrinimai, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai.

Lektorius - Rimantas Gagys, Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės priežiūros skyriaus vedėjas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka

13:00 - 14:15

II dalis:

Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) pareigos ir atsakomybė.
Antroje seminaro dalyje bus nagrinėjamos esminės Sveikatos priežiūros įstaigų (gydytojų) pareigos ir jų santykis su pacientų teisėmis dėl paciento tinkamo informavimo ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir kt. Ginčai tarp gydymo įstaigų ir pacientų dažnai kyla dėl to, kad paciento manymu gydymo procese nebuvo pasiektas paciento norimas rezultatas ar nepateisinti kiti pacientų lūkesčiai, todėl didelis dėmesys bus skiriamas principo ,,iš nieko negalima reikalauti to kas neįmanoma“ analizei, bei specialisto konsultanto ir konsiliumo rekomendacijų ne/privalomumui.
Taip pat bus vertinama teismo medicininės ekspertizės reikšmė nustatant gydytojų atsakomybę teismo proceso metu. Analizuojant problemas bus vertinama aktuali, įskaitant ir naujausią, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika deontologinėse bylose ir aptariamos konkrečios praktinės situacijos.

  • Sveikatos priežiūros įstaigų ir gydytojų pareiga suteikti informaciją pacientui;
  • Gydytojų pareigos ir pacientų teisės į kokybišką sveikatos priežiūrą santykis;

14:15 - 14:30

Kavos pertraukėlė

14:30 - 15:15

  • Gydytojų civilinės atsakomybės sąlygos;
  • Teismo medicininės ekspertizės reikšmė nustatant gydytojų atsakomybę;
  • Pacientui padarytos žalos dydžio nustatymo teisiniai aspektai;

Lektorius - advokatas Arvydas Aranauskas

Papildoma informacija:


Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Kiti mokymai