Techninės dokumentacijos rengimas. Geležinkelių transportas

Dokumentų rengimas

Rengiame įvairią dokumentaciją:

  • Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemas, atitinkančias Europos Sąjungos reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme;
  • Prekinių vagonų techninės priežiūros sistemas Techninio prižiūrėtojo sertifikatui gauti;
  • Privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo, geležinkelio įrenginių naudojimo, bei kitas su geležinkelio transportu susijusias instrukcijas;
  • Dokumentus, reikalingus gauti atestatui, suteikiančiam teisę atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą;
  • Padedame paruošti dokumentus, reikalingus gauti licencijai, kuri suteikia teisę verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla;
  • Technologinių darbų proceso vertinimą, teikiame pasiūlymus dėl darbų optimizavimo.

Papildoma informacija:

Papildoma informacija dėl paslaugos:
+370 5 2639248, el. paštu: info@avgo.lt